جایزه علمی نادهی

جایزه نادهی، نام جایزه ای است که هر سال به کودکان نخبه روستایی و به صورت وجه نقد داده می شود.

هدف از اعطای این جایزه نقدی توجه به تلاش متفاوت و اغلب بدون حمایت، کودکان نخبه و علاقمند به علم در روستا ها و به ویژه دختران نخبه روستایی است.

مراسم جایزه نادهی معمولا در نیمه اول آبان ماه هر سال برگزار می شود.

از سال ۱۳۹۷ علاوه بر جایزه به کودکان نخبه روستایی، ‌به کودکان و نوجوانان روستایی صاحب ایده ی کارآفرینی پنج وام قرض الحسنه تعلق می گیرد.

به اشتراک گذاری