کارگاه آموزش کسب و کار روستایی

یکی از اقدامات موثر قبل از ایجاد صندوق های کارآفرینی آماده سازی و آموزش جوانان روستایی و تشویق آنها با ارایه مدل های موفق، جهت ایجاد کسب و کارهای روستایی است.

در این راستا برگزاری کلاس های آموزش کسب و کار در مساجد و حسینیه های روستایی آغاز شده.

در چندین روستا از قبیل بهانگر، میرنا و انگتارود دوره های ماهیانه، هفتگی و روزانه برگزار می شود.

دعوت از کارآفرینان و افراد موفق در زمینه کسب کار جهت سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ یکی دیگر از این اقدامات بوده است.

دعوت و حمایت از اهالی روستا جهت شرکت در دوره های مختلف آموزشی (در زمینه کشاورزی و یا دامپروری) که در شهرهای بزرگ مانند تهران برگزار می شود نیز در تشویق و کارآمدی بیشتر جوانان موثر بوده است.

به اشتراک گذاری