مدیریت بهداشت روستا

برگزاری جلسات دورهمی و گفتگو درخصوص پاکسازی محیط زندگی

از فعال محیط زیست (آقای پویا نیکجو) جهت سخنرانی و آموزش تفکیک زباله و تولید کمپوست از زباله های قابل بازیافت و آشتی با حیوانات خانگی از قبیل سگ (آموزش عدم آزار و اذیت حیوانات) در دو روستای میرنا و بهانگر دعوت شد. همچنین برگزاری تور جنگل نوردی با کودکان و جوانان روستا و آموزش آشتی با طبیعت از دیگر اقدامات این جلسات بوده است.

همچنین تهیه سطل های فلزی بزرگ و نصب در مناطق مختلف روستا جهت جمع آوری زباله

پیگیری و تلاش برای تعیین یک روز در هفته جهت جمع آوری زباله ها توسط ماشین مخصوص حمل زباله

تهیه و نصب پروژکتور در محله های مختلف روستا از دیگر اقدامات فعالیت های محیط زیستی بوده است.

به اشتراک گذاری