مرکز رشد و کار‌آفرینی روستائی

اولین مرکز رشد روستایی با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز طرح ایجاد مرکز رشد و کارآفرینی در روستای بهانگر با مشارکت نزدیکترین دانشگاه و پارک علم و فن آوری به این روستا، در مرحله اجرایی قرار گرفت.

این طرح با مشارکت:

  • بنیاد غیر دولتی حامی ارزش آفرینان
  • دانشگاه حکیم سبزواری
  • پارک علم و فن آوری استان خراسان رضوی

در حال طراحی و ایجاد است. مراسم امضاء تفاهمنامه این پروژه با حضور روسای مراکز فوق در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ در محل روستای بهانگر برگزار و اقدامات لازم جهت ساخت این مرکز آغاز شده است.

به اشتراک گذاری