تعاونی مدیریت اکوتوریسم

تعاونی مدیریت مراکز بومگردی با تکیه بر مفهوم تفکیک مدیریت از مالکیت تلاش می کند تا مدلی برای پیاده سازی استاندارهای بین المللی در اماکن توریستی و اقامتگاه های محلی ارائه کند. به شکلی که ابتدا با ارائه استاندارهای لازم به اماکن مربوطه، آنها را وارد چرخه مدیریتی می کند و سپس با نظارت دائم و در صورت لزوم، اماکن توریستی را به چرخه ای از اقامتگاه های محلی استاندارد و یکپارچه از نظر اجرا و مدیریت درمی آورد.

اولین مرکز مورد نظر برای اجرای این طرح اقامتگاه بومگردی عمارت بی بی است.

به اشتراک گذاری