مزرعه من (فروش محصولات کشاورزی و دامی سالم)

مزرعه من عنوان کسب و کاری است که با هدف تامین غذای سالم و ایجاد رابطه مستقیم میان تولید و مصرف در حال شکل گیری است.

این کسب و کار نوپا، ‌پیش از هر چیز به کیفیت محصولات دامی و کشاورزی می اندیشد و تلاش می کند تا با تهیه و تدوین قواعد و روش هایی، مطمئن شود که محصول دامی یا کشاورزی اگر چه در چند نقطه تولید شده اند؛ ولی جملگی یک شیوه و استاندارد را دنیال کرده اند.

رهگیری محصولات نهایی از مبدا تولید تا مقصد مصرف، ‌ویژگی منحصر به فرد این کسب و کار نوپا است، ‌به عبارت دیگر محصولات این مزرعه از ابتدای راه تولید تا انتهای مسیر مصرف راهی را می پیمایند که توسط مصرف کننده قابل نظارت و بازبینی است و هر محصولی به شکلی شفاف و روشن مشخص است که در کجا ؟، ‌توسط چه کسی ؟ و با چه شیوه و روشی تولید شده است.

به منظور دسترسی به این امکان،‌ مزرعه من سه شیوه ارتباط با تولید کنندگان را در نظر دارد :

  • مزرعه ای که می پذیرد تا روش تولید خود را با استانداردهای مزرعه من تطبیق دهد، ‌از قرارداد خرید تضمینی برخوردار می شود.
  • در مواردی که مزرعه تولید کننده علاقمند به استفاده از ابزارهای مالی و روش های تامین نقدینگی مزرعه من باشد، امکان پیش خرید محصولات با تعهد به رعایت روش های تولید مزرعه نادهی وجود خواهد داشت و با این روش تولید کنندگان دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت را خواهند داشت.
  • مزرعه من علاوه بر دو روش پیش گفته امکان مشارکت در ایجاد مزارع جدید تولید محصولات دامی و کشاورزی را در قالب های مختلف خواهد داشت.
  • از سوی دیگر مزرعه من با مراکز توزیع در شهرها نیز وارد مذاکره و قرادادهای اختصاصی معرفی مشتریان خواهد شد،‌ مصرف کنندگان نهایی عضو شبکه مزرعه من با هدایت مجموعه مزرعه من به سمت مراکز فروش و عرضه محصولات دامی و کشاورزی هدایت خواهند شد.
  • علاوه بر این ها مصرف کنندگان نهایی با عضویت در شبکه مزرعه من، ‌امکان سرمایه گذاری و مشارکت در تولید محصولات دامی و کشاوری را دارند، ‌امری که علاوه بر تامین مواد سالم غذایی امکان کسب منفعت و درآمد زایی ناشی از سرمایه گذاری در توسعه کسب و کارهای روستایی را نیز برای آنها فراهم می نماید.

به اشتراک گذاری