مزرعه من (فروش محصولات کشاورزی و دامی سالم)

مزرعه من عنوان کسب و کاری است که با هدف تامین غذای سالم و ایجاد رابطه مستقیم میان تولید و مصرف در حال شکل گیری است.

این کسب و کار نوپا، ‌پیش از هر چیز به کیفیت محصولات دامی و کشاورزی می اندیشد و تلاش می کند تا با تهیه و تدوین قواعد و روش هایی، مطمئن شود که محصول دامی یا کشاورزی اگر چه در چند نقطه تولید شده اند؛ ولی جملگی یک شیوه و استاندارد را دنیال کرده اند.

رهگیری محصولات نهایی از مبدا تولید تا مقصد مصرف، ‌ویژگی منحصر به فرد این کسب و کار نوپا است، ‌به عبارت دیگر محصولات این مزرعه از ابتدای راه تولید تا انتهای مسیر مصرف راهی را می پیمایند که توسط مصرف کننده قابل نظارت و بازبینی است و هر محصولی به شکلی شفاف و روشن مشخص است که در کجا ؟، ‌توسط چه کسی ؟ و با چه شیوه و روشی تولید شده است.

به منظور دسترسی به این امکان،‌ مزرعه من سه شیوه ارتباط با تولید کنندگان را در نظر دارد :

  • مزرعه ای که می پذیرد تا روش تولید خود را با استانداردهای مزرعه من تطبیق دهد، ‌از قرارداد خرید تضمینی برخوردار می شود.
  • در مواردی که مزرعه تولید کننده علاقمند به استفاده از ابزارهای مالی و روش های تامین نقدینگی مزرعه من باشد، امکان پیش خرید محصولات با تعهد به رعایت روش های تولید مزرعه نادهی وجود خواهد داشت و با این روش تولید کنندگان دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت را خواهند داشت.
  • مزرعه من علاوه بر دو روش پیش گفته امکان مشارکت در ایجاد مزارع جدید تولید محصولات دامی و کشاورزی را در قالب های مختلف خواهد داشت.
  • از سوی دیگر مزرعه من با مراکز توزیع در شهرها نیز وارد مذاکره و قرادادهای اختصاصی معرفی مشتریان خواهد شد،‌ مصرف کنندگان نهایی عضو شبکه مزرعه من با هدایت مجموعه مزرعه من به سمت مراکز فروش و عرضه محصولات دامی و کشاورزی هدایت خواهند شد.
  • علاوه بر این ها مصرف کنندگان نهایی با عضویت در شبکه مزرعه من، ‌امکان سرمایه گذاری و مشارکت در تولید محصولات دامی و کشاوری را دارند، ‌امری که علاوه بر تامین مواد سالم غذایی امکان کسب منفعت و درآمد زایی ناشی از سرمایه گذاری در توسعه کسب و کارهای روستایی را نیز برای آنها فراهم می نماید.

به اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print