مسابقات ورزشی

با توجه به اهمیت ورزش در سلامتی و بهره وری جوانان برگزاری مسابقات ورزشی در روستاها یکی از مهمترین فعالیتهایی است که علاوه بر تقویت سلامتی اهالی روستا به رونق و شور و نشاط مردم روستایی کمک بسزایی می کند.

از اینرو بر آن شدیم تا با ظرفیت سنجی توسط تیمی از ”انجمن ورزش شرکت ها“ زمینه برگزاری مسابقات ورزشی مناسب با این محیط را فراهم کنیم. این مسابقات در قالب بازی های دوستانه و یا مسابقات دوره ای به میزبانی اقامتگاه بی بی برگزار می شود.

به اشتراک گذاری