صندوق خیریه توسعه مدارس روستایی

سرانه کمک های دولتی به مدارس چنان اندک است که حتی مدارس دولتی در روستاها اغلب قادر به پرداخت هزینه های آب و برق خود نیستند.

 در طول دوره آمد و شد به روستا، مراجعات متعددی از سوی مدارس جهت کمک به بقا و توسعه مدارس صورت می گرفت. متاسفانه تخصیص بودجه بصورت جسته و گریخته جوابگوی نیازها نخواهد بود.

به همین منظور پیشنهاد صندوق توسعه مدارس در دستور کار قرار گرفت و در یک فقره اقدام به خرید یک سهم آب و زمین در روستای مهر شد که درآمد حاصل از اجاره آن در اختیار دو مدرسه در این روستا قرار گرفته است.

اقدام دیگر در این رابطه سخنرانی های انگیزشی و آموزشی در مدارس و فعالیت هایی جهت تهیه لوازم مورد نیاز مدارس از قبیل پروژکتور، پرینتر، چند دستگاه لب تاپ، شن ریزی محوطه مدرسه، احداث توالت و روشویی و تهیه صدها بسته کمک آموزشی (کیف و لوازم تحریر) در روستاهای میرنا، سعادت آباد، افراده (شهرستان نور) و مدارس روستای مهر، کلاته سادات و عشایر بوده است.

به اشتراک گذاری