موضوع فعالیتهای اجتماعی

مسابقه دو استقامت

روستاها به دلیل قرار گرفتن در مناطق باز و دسترسی کم خطر جاده های روستایی، محلی مناسب برای برگزاری مسابقاتی مانند مسابقه دو استقامت هستند

ادامه مطلب »

مسابقه موشک کاغذی

مسابقه موشک کاغذی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشور ژاپن و استرالیا از پیشنه ی بسیار طولانی برخوردار است و از پایین ترین

ادامه مطلب »

مسابقات ورزشی

با توجه به اهمیت ورزش در سلامتی و بهره وری جوانان برگزاری مسابقات ورزشی در روستاها یکی از مهمترین فعالیتهایی است که علاوه بر تقویت

ادامه مطلب »

مدیریت بهداشت روستا

برگزاری جلسات دورهمی و گفتگو درخصوص پاکسازی محیط زندگی از فعال محیط زیست (آقای پویا نیکجو) جهت سخنرانی و آموزش تفکیک زباله و تولید کمپوست

ادامه مطلب »