موضوع فعالیتهای فرهنگی

تولید محتوا

راه اندازی وب سایت و صفحات رسانه های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت صفحات اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در روستاها کمتر به آن توجه

ادامه مطلب »

کتابخانه های کوچک مهربانی

تجربه احداث کتابخانه نادهی منجر به ایده “کتابخانه های کوچک مهربانی“ شد که به صورت خودگردان اداره می شوند. هر چند کتابخانه به شکل سنتی

ادامه مطلب »

سوگواره هنری نادهی

استان خراسان و شهرستان های آن یکی از مراکز اصلی تعزیه و شبیه خوانی های مذهبی هستند. توجه به این بعد از فرهنگ مردم به

ادامه مطلب »

کتابخانه نادهی

“کتابخانه نادهی“ ،‌اولین سری از کتابخانه های روستایی در منطقه داورزن است که در سال ۱۳۹۵ و با بیش از ۲۵۰۰ جلد کتاب تاسیس شده

ادامه مطلب »