موضوع مراکز اقتصادی

اقامتگاه عمارت بی بی

عمارت بی بی نام نخستین مرکز اقامتی و بومگردی در روستای بهانگر است. این اقامتگاه بومگردی از ترکیب سه خانه قدیمی و سنتی در روستا

ادامه مطلب »