گردشگری یا توریسم روستایی چیست؟

گردشگری روستایی گردشگری یا توریسم روستایی چیست؟ N82966356 72428750

صنعت توریسم یکی از بزرگترین و سودده ترین زمینه های صنعتی در دنیاست که تاثیر قابل توجهی از جمله پیدایش کار، رشد اقتصادی و پیشرفت زیرساخت های مرتبط بر جامعه دارد. این صنعت در سال ۲۰۱۴ گردش مالی ای در حدود ۸ تیریلون دلار داشته است و منجر به ایجاد ۳۰۰ میلیون شغل شده است […]