روستاهای هوشمند راهی برای توسعه روستایی

روستاهای هوشمند روستاهای هوشمند راهی برای توسعه روستایی 6befa1b3 d7c4 4ac3 a466 d5d97658e7d3 1024x576

یک نگاه اجمالی کوتاه لازم است تا بتوان تشخیص داد که نبود انرژی در بسیاری از مناطق مختلف دنیا کیفیت زندگی را برای ساکنان آنها بسیار کاهش داده است. آنها با دنیای مدرن ارتباطی ندارند و این مساله بر رشد اقتصادی کشورهایشان موثر بوده و آثار منفی در پی داشته است. یکی از راه هایی […]