گیاه وتیور ابزار مدیریت جامع در آبخیزداری

گیاه وتیور گیاه وتیور ابزار مدیریت جامع در آبخیزداری ewyr4717a 1024x768

گیاه vetiver grass و توسل جستن به آن به‌منظور حفاظت آب‌وخاک از سال ۱۹۸۰ میلادی با تشویقات مجدّانه بانک جهانی شروع شد به‌طوری‌که ضمن چند سال به یک گیاه شناخته شده مبدّل گردید و به‌صورت گیاه چندمنظوره برای حفاظت آب‌وخاک، کنترل فرسایش، تثبیت وضعیّت اراضی شیب‌دار و حفاظت محیط‌زیست کاربرد یافت. اینک بسیاری از اکوتیپ‌های […]