گیاه وتیور ابزار مدیریت جامع در آبخیزداری بخش دوم

گیاه وتیور گیاه وتیور ابزار مدیریت جامع در آبخیزداری بخش دوم lush vetiver rows 1024x745

در ویتنام سامانه‌ وتیور یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل فرسایش سیلابی در پهنه دشت‌های سیلابی و بستر رودخانه‌ها می‌باشد و استفاده این روش فقط محدود به دلتای رودخانه سرخ در شمال و دلتای رودخانه مکانگ در جنوب نبوده و استفاده از آن در سواحل استان‌های مرکزی بسیار اهمیت دارد، چراکه در این مکان‌ها سیلاب‌های سریع […]