گردشگری روستایی، صنعتی بدون دود

گردشگری روستایی گردشگری روستایی، صنعتی بدون دود N82874383 72264187 1024x768

این روزها پیشرفت در فناوری و نیز تنوع در حمل و نقل و ارتباطات گسترده در نقاط مختلف جهان، موجب شده گردشگری مورد توجه بسیاری از جوامع قرار بگیرد. همچنین افزایش درآمد و نیز غنیمت شمردن اوقات فراغت تغییرات محسوسی را در چهره شهرها و روستاها با خود به دنبال داشته است. جهانگردی یا همان […]