مزیت های کسب و کار های روستایی

در شهرهای بزرگ، متوسط و حتی کوچک کشور ما، رقابت کسب و کار های فعال در هر زمینه ای، باعث شکستن بازار و کاهش تعداد مشتریان هرکدام از فعالین زمینه های مختلف میشود که این پدیده، در عین ضروری بودن برای بقای اقتصاد کشور، برای صاحبان کسب و کار های کوچک خبر خوبی نمیباشد. در روستاها رقابت در زمینه های مختلف به مراتب کمتر میباشد و این امر میتواند به بقای یک شرکت در مراحل ابتدایی حیات خود کمک شایانی بکند، البته باید توجه شود که ماهیت کسب و کاری که میخواهد کار خود را از روستا، شروع کند باید با شرایط روستایی و نیاز روستا هماهنگ باشد. کسب و کار های روستایی مزیت های کسب و کار های روستایی too much competition

باور عمومی جامعه بر این اساس است که کسب و کار های شهری نسبت به کسب و کارهای روستایی برتری های بسیار زیادی دارند. این باور شاید در مورد وجود زیرساخت های موجود در شهر ها در مقایسه با روستا ها درست باشد ولی کسانی که در روستا ها اقدام به راه اندازی یک کسب […]