مسابقه دو استقامت

روستاها به دلیل قرار گرفتن در مناطق باز و دسترسی کم خطر جاده های روستایی، محلی مناسب برای برگزاری مسابقاتی مانند مسابقه دو استقامت هستند که می توان از این امکان برای برگزاری انواع مسابقات جاده ای مانند مسابقه دو استقامت استقاده کرد.

به اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print