مخاطرات درختکاری

مخاطرات درختکاری GettyImages 200443720 0011 59a2f08fd088c000111be4f4 1024x683

مهندس رضا شعبانزاده اهمیت درختکاری انبوه یا ترمیم جنگل جنگل‎ ها با گونه‎ های گیاهی و جانوری شناخته می‎ شوند. به عبارتی دیگر جنگل تنها یک پوشش گیاهی یا درخت نیست، بلکه جنگل دارای یک شبکه وسیع از ریشه‎ ها و نباتات است که موجودات بی ‎شماری از جمله قارچ ‎ها و باکتری ‎ها را […]