معرفی استارتاپ های روستایی

استارتاپ های روستایی معرفی استارتاپ های روستایی AnIndianSummer Gaatha3 1 1024x578

مردم بسیاری در مناطق روستایی همچنان از آب شرب، برق، آموزش مناسب و برنامه ی سلامتی درخور محروم هستند. در کشوری مانند هند که در مسیر سریع پیشرفت بخصوص در مناطق شهری قرار دارد، شرکت های استارتاپی زیر در جهت هوشمند سازی روستا ها و رساندن نرخ پیشرفت کیفیت زندگی در روستا ها به نرخ […]

استارتاپ های روستایی راهی برای ارائه صنایع دستی

استارتاپ های روستایی استارتاپ های روستایی راهی برای ارائه صنایع دستی 156921082 1024x637

این روزها علاوه بر جاذبه های گردشگری در روستاها، گزینه دیگری به نام صنایع دستی رونق گرفته که برای روستائیان درآمد زایی می کند. فروش صنایع دستی در هر منطقه، هم می تواند معرف آن منطقه باشد و هم می تواند برای کشور، ارزآوری کند. چرا که روستائیان با استفاده از هنری که از گذشتگان […]