تنوع زیستی شعار روز جهانی محیط زیست ۲۰۲۰

تنوع زیستی تنوع زیستی شعار روز جهانی محیط زیست 2020 1584515016 photo1 1024x552 1

زمینی که ما بر روی آن قرار داریم یک نسخه منحصر به فرد در نوع خود است. هیچ سیاره دیگری به مانند آن چرخه حیات را به طور کامل در خود ندارد. این کره خاکی به مثابه یک کشتی بزرگ است که همه ما سوار بر آن هستیم و اگر عده ای سعی کنند آسیبی […]