گیاه وتیور ابزار مدیریت جامع در آبخیزداری بخش سوم

گیاه وتیور گیاه وتیور ابزار مدیریت جامع در آبخیزداری بخش سوم Ethiopia 2008 vetiver grass 1024x768

کشاورزان قبل از تصمیم‌گیری برای استفاده از وتیور و چگونگی آن، عوامل زیادی را در نظر می‌گیرند. بررسی این عوامل در ایجاد انگیزه در آن‌ها برای پذیرش سامانه‌ یا تجزیه‌وتحلیل نگرانی‌های آن‌ها در عدم تمایل به کاربرد آن در موفقیت گسترش سامانه‌ وتیور کاملاً تأثیرگذار است. دادن یارانه برای برخی هزینه‌های اجرای این طرح و […]