سبزوار نیاز به کارگروه بازآفرینی روستایی دارد

کارگروه بازآفرینی سبزوار نیاز به کارگروه بازآفرینی روستایی دارد WhatsApp Image 2020 06 03 at 2

نزدیک ورودی شهرستان سبزوار در جاده سبزوار- تهران، پلیس راه را که رد می‎ کنی باید به سمت چپ بپیچی و وارد یک فرعی شوی. هوا نسبتا گرم است و بااینکه ماه آخر بهار را پشت سر می‎ گذاریم؛ ولی چیزی شبیه هوای گرم تابستان در منطقه حکم‎ فرماست.  شیشه اتومبیل را پایین می کشم […]