دولت مطلع

روی سخن من با کسی است که به او میگویند رییس جمهوری دهم ، همان کسی که در روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ با رای مردم ایران انتخاب می شود .

خیراندیشی هیجانی

خیراندیشی هیجانی 5289967

نظم زندگی کسی را بر هم نزنیم، ‌مادام که نظم جایگزینی برای آن نداریم.

فن آوری و کرونا

فن آوری و کرونا china corona

اولین بار وقتی شنیدم که دولت چین با ارائه یک اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ، امکان این را فراهم نموده است که شما همانند ترافیک خودروها از ترافیک و چگونگی و میزان پراکندگی افراد مبتلا به بیماری کرونا هم مطلع بشوید ، خیلی تعجب کردم.

داستان من و روستایی که نمی‌شناختم

داستان من و روستایی که نمی‌شناختم WhatsApp Image 2020 03 30 at 18

شاید انتظار از نامگذاری این روزها همین باشد که بگوییم ۲۸ سال پیش که ۱۵ مهر را بنام ”روستا“ نامگذاری کردند، نگاه تازه ای به روستا و روستانشینان در کشور پایه ریزی شد و تلاش برای شناخت علمی و دقیق تر از روستا آغاز گردید.

روستای پایدار و پایداری روستا

روستای پایدار و پایداری روستا 5282403

یک روستای کوچک و ناشناس در دامنه کوهستان، با فاصله ۵ کیلومتری از جاده اصلی که هر تازه واردی در ابتدای راه از خودش می‌پرسد آیا اساساً راه را درست آمده است؟