کاربرد ربات ها در برداشت محصولات

کاربرد ربات ها در برداشت محصولات و بکارگيري آنها، تبديل به يکي از موضوعات پر چالش براي محققان در عرصه کشاورزي شده است که در اين مقاله سعي به پرداختن به اين چالش و بررسي جوانب آن مي پردازيم. کاربرد ربات ها در برداشت محصولات کاربرد ربات ها در برداشت محصولات vegebot 1024x683

کاربرد ربات ها در برداشت محصولات و نقش آنها در اتوماسیون صنعت کشاورزی، تبدیل به یکی از موضوعات پر چالش برای محققان در این عرصه شده است که در این مقاله سعی می کنیم تا به بررسی این چالش و جوانب آن بپردازیم .در عصر حاضر و بخصوص پس از شیوع ویروس کرونا که بیماری کارگران […]

ربات های از بین برنده علف های هرز

در این مقاله ما به بررسی ربات های از بین برنده علف های هرز میپردازیم. سم پاشی مازاد سموم دفع آفات و کشنده های علف های هرز روی مزارع نه تنها هدر دادن نیست بلکه می تواند به محیط زیست آسیب جدی برساند. ربات ها روش بسیار کارآمدتری را ارائه می دهند. با شیوع استفاده از سموم برای ازبین بردن آفات و آسیب رسیدن به محیط زیست، سازندگان این ربات ها عقیده دارند که این فناوری بخشی از یک انقلاب چهارم کشاورزی است، اتوماسیون و ارزیابی داده ها برای تولید بیشتر در حالی که به محیط زیست آسیب کمتری رسانده شود. فشار برای کاهش استفاده از سموم دفع آفات و افزایش مقاومت آفات در برابر مواد شیمیایی به معنی است که از بین بردن علف های هرز در اولویت اصلی کشاورزان است . ربات های از بین برنده علف های هرز ربات های از بین برنده علف های هرز

در این مقاله به بررسی ربات های از بین برنده علف های هرز میپردازیم. سم پاشی بیش از حد سموم دفع آفات و کشنده های علف های هرز روی مزارع نه تنها هدر دادن منابع نیست بلکه می تواند به محیط زیست آسیب های جدی برساند. استفاده از ربات ها در این زمینه بسیار مورد […]

کاربرد ربات ها در کاشت بذر گیاهان

کاربرد ربات ها در کاشت بذر گیاهان کاربرد ربات ها در کاشت بذر گیاهان 2

در این مقاله به بررسی کاربرد ربات ها در کاشت بذر گیاهان میپردازیم. بسیاری از گیاهان غذایی به عنوان بذر در یک مزرعه زندگی خود را آغاز می کنند. کاشت بذر محصول برای کشاورزان یک فعالیت وقت گیر و خسته کننده است و این امر در مزارع بزرگ کشاورزی تشدید می شود. کاشت دستی بذر […]