یادداشت های Mohammadreza Abedini

سیستم جزر و مد
سیستم های کشت هیدروپونیک
Mohammadreza Abedini

سیستم جزر و مد

در آخرین مقاله از سری مقالات سیستم های کشت هیدروپونیک، به معرفی سیستم جزر و مد خوهیم پرداخت. شما میتوانید مقاله قبل مجموعه نادهی در رابطه با انواع سیستم های کشت هیدروپونیک را در اینجا مطالعه فرمایید.   سیستم جزر و مد سیستم جزر و مد هیدروپونیک که نام دیگر آن سیستم سیل و تخلیه است، سیستمی است

ادامه مطلب
مدیریت ریسک مالی
مدیریت ریسک در کشاورزی
Mohammadreza Abedini

ریسک مالی

در این مقاله از سری مقالات مدیریت ریسک در کشاورزی، قصد داریم تا به ریسک مالی و نحوه مدیریت آن بپردازیم. شما میتوانید مقاله قبل از سری مقالات مدیریت ریسک در کشاورزی را از اینجا مطالعه فرمایید.   ریسک مالی زمانی به وجود می آید که یک کشاورز اقدام به دریافت وام کرده و تعهدی برای بازپرداخت بدهی ها

ادامه مطلب
سیستم تکنیک فیلم های تغذیه ای ( NFT )
سیستم های کشت هیدروپونیک
Mohammadreza Abedini

سیستم تکنیک فیلم های تغذیه ای (NFT)

در این مقاله و در ادامه معرفی سیستم های کشت هیدروپونیک، به معرفی سیستم تکنیک فیلم های تغذیه ای (NFT)، خوهیم پرداخت. شما میتوانید مقاله قبل در رابطه با انواع سیستم های کشت هیدروپونیک را در اینجا مطالعه فرمایید.   در حوزه فرهنگ کشت بدون خاک، سیستم تکنیک فیلم های تغذیه ای، به دلیل طراحی ساده

ادامه مطلب
ریسک بازاریابی یا بازار فروش در کشاورزی
مدیریت ریسک در کشاورزی
Mohammadreza Abedini

ریسک بازاریابی و بازار فروش

در این مقاله از سری مقالات مدیریت ریسک در کشاورزی و در ادامه بیان انواع ریسک ها در کشاورزی و نحوه مدیریت آنها، قصد داریم تا به یکی دیگر از این ریسک ها یعنی ریسک بازاریابی و بازار فروش بپردازیم. شما میتوانید مقاله قبل از سری مقالات مدیریت ریسک در کشاورزی را از اینجا مطالعه فرمایید. ریسک

ادامه مطلب
سیستم هیدروپونیک قطره ای (Drip)
سیستم های کشت هیدروپونیک
Mohammadreza Abedini

سیستم هیدروپونیک قطره ای (Drip)

در این مقاله از سری مقالات کشت هیدروپونیک و در ادامه معرفی انواع سیستم های کشت هیدروپونیک، به معرفی سیستم هیدروپونیک قطره ای (Drip) می پردازیم. شما میتوانید مقاله قبلی ما در رابطه با انواع سیستم های کشت هیدروپونیک را از اینجا مطالعه فرمایید.   سیستم هیدروپونیک قطره ای (Drip) عملکرد آبرسانی در سیستم هیدروپونیک

ادامه مطلب
مدیریت ریسک در کشاورزی
مدیریت ریسک
Mohammadreza Abedini

مدیریت ریسک در کشاورزی

در این سری از مقالات سعی داریم به ریسک های درآمدی کشاورزان و نحوه مدیریت ریسک در کشاورزی بپردازیم. همانطور که میدانید، هر یک از مشاغل دارای خطرات، تهدیدها و چالش های منحصر به فرد خود است و در این بین صنعت کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. عواملی چون عدم اطمینان در شرایط

ادامه مطلب